Właściciel

Kancelaria Prawna,
Teresa Konarska

specjalizująca się w prawie pracy i prawie oświatowym proponuje następujące usługi na terenie całego kraju:

Adres biura kancelarii:
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20, 00-389 Warszawa
tel. / fax: 0-22 826-24-36, 0 665 205 746
e-mail: [email protected]

Wydawnictwo In Plus, Teresa Konarska

Szkolne prawo pracy.
Poradnik dyrektora szkoły

Szkolne prawo pracy. poradnik dyrektora szkoły

Celem książki pt. Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły jest wyposażenie dyrektorów, kadrowców, osób zajmujących się zarządzaniem oświatą, pracowników kuratorium, nauczycieli i związkowców w praktyczną i szczegółową wiedzę z zakresu szkolnego prawa pracy. Wiedzę, która umożliwi rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych pojawiających się w codziennej praktyce. W sposób systematyczny i komplementarny Czytelnicy zostają zapoznani ze wszystkimi instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników oświaty w bardzo szerokim kontekście. Należy podkreślić, że w tej książce akcent kładziemy na pragmatykę rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, poprzez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie .krok po kroku. postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, aż do jego rozwiązania.

Cena pojedynczej broszury wynosi 59 zł (plus koszt przesyłki). Prosimy o składanie zamówień z podaniem danych do faktury (NIP, adres).

Ustawa o systemie oświaty:

Karta Nauczyciela, Najważniejsze przepisy wykonawcze

Cena pojedynczej broszury wynosi 19 zł (plus koszt przesyłki). Prosimy o składanie zamówień z podaniem danych do faktury (NIP, adres).

Zamówienia najchętniej przyjmujemy

Pieniądze prosimy uprzejmie przysyłać na konto bankowe: 02-12406292-1111 0000 5017 4201. Niestety, nie jesteśmy w stanie wysyłać książek za zaliczeniem pocztowym, ani przyjmować przelewów pocztowych na adres kancelarii, zamiast na jej konto. Będziemy niezmiernie wdzięczni za Państwa uwagi, propozycje oraz sugestie tematów.


Copyright © 2006--2008 Teresa Konarska